Deutsch | English

České Švýcarsko

Kvalitní ubytování a aktivní odpočinekÚvodní stránka » O regionu » Historie a legendy » Benešovský purkrabí


Benešovský purkrabí

Byla temná noc. Na dvoře hořela jediná pochodeň, v jejíž záři mu sluha přivedl koně a vzápětí vyrazili k domovu. Sluha jel napřed, aby pána chránil před možným nebezpečenstvím, a tak se po dlouhé jízdě podél Ploučnice dostali do blízkosti dnešního Františkova, kde byl přívoz. Sluha volal nesmírně dlouho, než se převozník ukázal. Když se konečně objevil, nechtěl za nic na světě odvázat prám. Pán se ho zeptal po příčině neobvyklého chování a tu mu starý převozník vyprávěl, že asi před hodinou zabušila na jeho dveře temná postava. Zahalený muž požádal o převezení. Když však vstoupil na prám, rozplynul se náhle v mlze, ale bylo zřejmé, že zde sedí. Vzápětí také neviditelná ruka uchopila převozníkovo rameno a chraplavý hlas řekl: " Dej mi veslo, pluješ pomalu!" Překvapený muž podal veslo do prázdna a brzy nato stáli u druhého břehu. Zde se tajemný muž znovu ukázal a převozníkovi vtiskl do ruky zářivý, zlatý peníz. Odměna však pálila jako oheň, a proto bolestí nevydržel a peníz upustil do vody. Ta mocně zašuměla a vše se pak ponořilo do tmy. Tato příhoda je příčinou jeho strachu.

Purkrabí se vyprávění od srdce smál, přivedl svého koně na prám a sluhovi poručil, aby ihned plavidlo odvázal. K tomu jen hlasitě zabručel: " Kdyby to byl třeba duch osterského pána, je mi to jedno. Já se nebojím ani čerta."

Převozník dostal po těch slovech přece jen trochu odvahy a převezl je na druhý břeh. Nic se nepřihodilo, a proto nyní oba jezdci spočinuli bezpečně v sedlech a zvolna se pohupovali směrem k Benešovu. Najednou spatřili zvláštní přízrak. Prudká zář vycházela z míst, kde byly jinak osterské trosky a div divoucí - na skále se nevypínala ponurá hradní zřícenina, nýbrž stálo zde krásné panské sídlo v celé své nádheře a jeho bílé zdi se odrážely ve světelné hře až zrak přecházel. Purkrabí uchopil svého koně pevněji za uzdu a pohlížel překvapen vzhůru. Jak tak hledí, zastoupí jim náhle cestu malinký mužíček v černém plášti a s hořící pochodní v ruce. Pán i jeho sluha zastavili koně a mužík je oba srdečně pozval na dobré víno do hradu. Sluha pána zrazoval, ale nic naplat, purkrabí řekl se smíchem: "Kdyby to i čert byl, na víno se vždy nechám rád pozvat." Seskočil s koně. Hodil otěže sloužícímu, kterému poručil počkat s koňmi dole a sám se vydal vzhůru za trpaslíkem. Ten jej přivedl širokou, krásnou cestou k hradní bráně, jež byla otevřena dokořán. Prošli jí a brzy stanuli v rytířském sále, kde u dlouhého dubového stolu seděli dva černě odění šlechtici. Jakmile purkrabí viděl, že před sebou mají dva ohromné, plné džbány, vesele a od srdce pozdravil. Rytíři však jen mlčky kývli. Tu žíznivý purkrabí uchopil jeden ze džbánů a vyprázdnil jej. Jelikož byl s kvalitou vína spokojen, zeptal se svých podivných společníků, zda může dál s nimi popíjet. - A opět nic, jen němé přikývnutí. Purkrabímu z toho začalo být úzko, a proto vyprázdnil ještě i druhý džbán, bojácně poděkoval a měl se k odchodu. Znovu prošel tichým, zářivě osvětleným hradem, kde na nádvoří zase potkal malého mužíčka, jehož se zeptal: "Ty malinký sloužíš oněm němým rytířům - proč jsou němí a umějí jen kývat hlavou?" Vtom mužík poodstoupil a zahořekoval: "Ó běda, zase musíme dalších sto let čekat na vysvobození!" Vše rázem zmizelo a vůkol byla jen temná noc a šumící les. Po nesmírně dlouhém bloudění našel purkrabí svého sluhu s koněm a od těch dob se majestátním troskám Ostrého zdaleka vyhýbal a zakletí rytíři se vždy jednou za sto let objeví ve svém původním sídle a v té jediné noci očekávají odvážlivce, který by jim nabídl přátelství a vydržel s nimi do rána němě sedět.

Zdroj: Phdr. Jarosala Beránek, okresní archív v Děčíně

« Zpět


Doporučit stránku známému:Rezervační centrum

+420 412 554 286

info@ceskosaske-svycarsko.cz

Provozní doba:
Duben - říjen / 09:00 - 18:00
Listopad - březen / 09:00 - 17:00


E-mailový zpravodaj

Zadejte svůj e-mail a dostávejte zdarma novinky informačního střediska Pravčická brána.


Praktický průvodce zdarma

Informace o průvodci


Partneři

Správa Národního parku České Švýcarsko

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Vytisknout stránku | Přidat k oblíbeným

Copyright © 2006 České Švýcarsko - turistické informace, s.r.o. / +420 412 554 286 / info@ceskosaske-svycarsko.cz
Created by SYMBIO