Deutsch | English

České Švýcarsko

Kvalitní ubytování a aktivní odpočinekÚvodní stránka » O regionu » Historie a legendy » Císařova návštěva


Císařova návštěva

Doba konce 18. století je historicky nesmírně zajímavá, neboť v ní byla zahájena nová, průmyslová epocha dějin. Národy se začaly v bouřlivém kvasu probouzet k jinému životu, v němž podstatně neotřesený monarchistický odkaz minulosti zachovaly jen ty z evropských států, u jejichž kormidla stáli muži schopní včas pochopit ducha a charakter změn, využít jich ve vlastní prospěch a reformami předejít revolučním výbuchům. Jedním z nich bezpochyby byl Josef II., člověk mnoha lidských chyb, ješitný, tvrdý, ale navzdory tomu mající něco, co se nedá ničím zaplatit, co neměli mnozí mocnější, rozumnější, moudřejší i větší panovníci - srdce svých poddaných.

Získal si je proto, že jim dokázal být vladařem spravedlivým a pokrokovým - přirozeně, že tyto vlastnosti musíme chápat v mezích doby a společnosti, jejíž byl představitelem. Jeho státnické dílo spočívalo na idejích osvíceného absolutismu, jehož duch se odrazil především v centralistické vládní formě, úsilí o emancipaci lidových vrstev z nadvlády šlechty, odporu proti individualitám jednotlivých království a rozvoji placené statní byrokracie. Občanský zákoník, který nechal vypracovat, je toho markantní demonstrací - téměř odstraňuje stavovské rozdíly, vyslovuje občanskou rovnost a osobní svobodu, přibližuje právní poměry nemanželských dětí manželským apod.

Většinu vymožeností této revoluce shora odstranila již následná vláda Leopolda II., avšak ze srdcí poddaných nikdy nezmizel odkaz spravedlivého císaře, který měl porozumění pro jejich bídu. Proto také je o něm, o jeho lásce k lidu, mnoho pověstí ve všech zemích, kam zasahovala jeho moc. Jednou z nich je i následující pověst o jeho návštěvě na celním úřadě u Lobendavy.

Je to pověst, která se vztahuje k letům 1779 až 1780, kdy císař podnikl velkou inspekční cestu po severních Čechách.

Jednoho zimního dne přišel do Lobendavy neznámý mladý muž a před zdejší celnicí spatřil asi čtrnáct povozníků, kteří stáli trpělivě na místech, čekajíce, až se objeví výběrčí, který by jim náklad zrevidoval. Muž se s nimi dal do přátelského hovoru a zjistil, že ráno vyjeli z Drážďan a chtěli by být ještě před večerem v České Lípě. Velmi rozhořčeně hovořili o tom, že zde již skoro tři hodiny mrznou, zatímco hraniční dozorci nedělají nic a pan výběrčí drží polední klid, při kterém ho nikdo nesmí rušit. Jakmile to neznámý uslyšel, svraštil čelo, půjčil si od jednoho z povozníků halenu, plstěný klobouk a bič, načež, takto oděn, vstoupil do kanceláře. Dozorce ho přivítal sprškou nadávek a když se ho zeptal po výběrčím, začal se smát na celé kolo, přesvědčen, že sedlák nemá všech pět pohromadě. Na naléhání, že musí nutně s výběrčím mluvit, pravil hraniční dozorce, očividně pobaven: "Vzbuď si ho sám, já se s tebou o odměnu nerozdělím!" Cizinec rázně vystoupil po schodech nahoru a zklepal na dveře. Ty se po nějaké chvíli otevřely a mezi nimi na prahu stál výběrčí, brunátný zlostí. V příštím okamžiku popadl sedláka za halenu, srazil ho dolů do kanceláře a poručil, aby drzého chlapa položili na lavici a vysázeli mu pár ran holí. Tu neznámý znenadání roztrhl halenu, odstrčil překvapené dozorce a rozepnul si svrchník, pod nímž se zablyštěl řád. Neopovažujte se mě dotknout," zvolal poté mohutným hlasem, "stojíte před svým císařem!" výběrčí zbledl, začal se chvět jako osika a s pláčem padl panovníkovi k nohám, prose za odpuštění. Císařova tvář však zůstala přísná a kamenná, když k přítomným pln hněvu pravil: "Nevěřil bych, že v mé říši může někdo takto nakládat s poddanými. Vždyť oni pracují i na vás, abyste mohli žít. To se musí změnit."

Obrátil se na oficiála a nařídil mu, aby hned odbavil čekající a převzal místo výběrčího. Dosavadní pak byl, navzdory všem prosbám, úřadu zbaven. Potom se císař nechal poznat i povozníkům, podaroval je, jakož i vesničany, kteří zvěděvše, kdo je poctil svou návštěvou, kvapem se sem sbíhali. Josef II. Všechny vyslechl, urovnal prý existující spory mezi majiteli panství v Lipové a jeho poddanými a ujížděl dál zkoumat život lidí své říše.

To je pověst o císařské návštěvě na celnici u Lobendavy, jedna z mnoha variant historek o Josefu II. a nespravedlivém úředníku, které dlouho žily v ústech lidu takřka ve všech končinách, do nichž zasahovala moc "selského císaře".

Zdroj: Phdr. Jarosala Beránek, okresní archív v Děčíně

« Zpět


Doporučit stránku známému:Rezervační centrum

+420 412 554 286

info@ceskosaske-svycarsko.cz

Provozní doba:
Duben - říjen / 09:00 - 18:00
Listopad - březen / 09:00 - 17:00


E-mailový zpravodaj

Zadejte svůj e-mail a dostávejte zdarma novinky informačního střediska Pravčická brána.


Praktický průvodce zdarma

Informace o průvodci


Partneři

Správa Národního parku České Švýcarsko

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Vytisknout stránku | Přidat k oblíbeným

Copyright © 2006 České Švýcarsko - turistické informace, s.r.o. / +420 412 554 286 / info@ceskosaske-svycarsko.cz
Created by SYMBIO